Bescherming van privacy

ErgoSpel houdt zich aan de normen van de Belgische wetgeving inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. 

  • De klant heeft de mogelijkheid om inzage in de eigen persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren 
  • Er worden enkel gegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om de registratie en verzending van de bestelling mogelijk te maken
  • De persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden