We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Via jouw browser kan je cookies verwijderen of uitzetten, maar dan kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

Welkom op van onze website ergospel , (hierna ‘de site’ genoemd). Alle informatie op de site wordt steeds zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd een aangepast.

ErgoSpel aanvaardt echter geen aansprakelijkheid:

- voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;
- en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

Onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet. Bij het sluiten van een bestelling aanvaardt de koper de Algemene Voorwaarden. 

UITGEVER VAN DE SITE
Van Wambeke Jennifer
Ergospel
JB Dekeyserstraat 21 
9600 Ronse 
België

TEL: 0474/79.90.91 | Mail: jennifer @ ergospel.be 
Elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 18u

Ondernemingsnummer: 0828.686.044 
BTW-identificatienummer: BE0828686044

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR) De volledige uitwerking hiervan vindt u in de privacyverklaring.

Samengevat:

 • Er worden enkel gegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om de registratie en verzending van de bestelling mogelijk te maken
 • De persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden
 • U kan e-mails ontvangen met promoties en acties van ErgoSpel. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u dit laten weten via e-mail of door uit te schrijven via de uitschrijfknop die u in de mail terugvindt.

·         U heeft de mogelijkheid om inzage in de eigen persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren 

 

KLANTENSERVICE
Voor alle mogelijke informatie, vragen of advies, kunt u terecht bij:

Jennifer Van Wambeke 
jennifer(@)ergospel.be
0474/79.90.91
Elke werkdag van 09.00u tot 18.00

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn geldig in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. De kortingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of gedurende de vermeldde termijn. 

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro's (zowel incl. als excl.) en exclusief een bijdrage in de verzend- of leveringskosten (zie Levering). De prijzen kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. 


De producten blijven volledig eigendom van ErgoSpel totdat het volledige verschuldigde bedrag door ErgoSpel  is ontvangen.

BESTELLEN EN BEVESTIGING VAN DE TRANSACTIE
Als u uw bestelling bevestigt door op de knop 'Voltooien' te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Vervolgens ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren. 

ErgoSpel  kan zich op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

We behouden ons echter het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt.

BESCHIKBAARHEID EN LEVERTERMIJN

De producten worden alleen in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste.

Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen. De levertermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van een product. Wanneer een product op voorraad is gelden volgende afspraken: 
We verzenden op alle orders geplaatst (en betaald) op zaterdag, zondag en maandag op dinsdagochtendAlle orders geplaast (en betaald) op dinsdag en woensdag vertrekken op donderdagochtendOrders geplaatst (en betaald) op donderdag of vrijdag worden verzonden op zaterdagochtend 


VERZENDKOSTEN

U laat de bestelling leveren:

U betaalt 6 € (inclusief BTW) bij verzendingen binnen België en 9.50 € bij verzending naar Nederland, Duitsland en Frankrijk

U haalt de bestelling zelf af:
Er zijn geen extra kosten

VEILIGE BETALING

De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in euro. Volgende betaalopties zijn mogelijk. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de keuze van uw betaalmogelijkheid. 

 • I-deal
 • paypal
 • direct e-banking
 • bancontact Mister Cash
 • contant bij afhalen
 • op factuur (enkel voor scholen en instellingen -- gelieve contact op te nemen om hier gebruik van te maken)
 • vooruitbetaling door overschrijven

Bij vooruitbetalen zal de bestelling verzonden worden nadat het bedrag op onze rekening staat: IBAN: BE43 0016 2160 7301     BIC:GEBABEBB 

RETOURNEREN
Mogelijkheid tot retourzenden (terugzenden) | herroeping
Indien het bestelde product niet naar wens is, heeft u het recht het product aan ErgoSpel retour te zenden | te herroepen. De retourzending gebeurt ten laatste 14 dagen na datum van ontvangst van het product.

 • Gelieve in geval van retourzending zorgvuldig met het product om te gaan en het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het product mag geen verbruikerssporen tonen.
 • u kan via uw profiel op de website aanduiden waarom u het product wenst terug te zenden. 
 • Bij terugzending behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ErgoSpel te retourneren.

Gelieve in geval van een retourzending vooraf contact op te nemen via info @ergospel.be of 0474/79.90.91 voor een vlotte verwerking van de terugzending.

Kosten van retourzending
Retour is gratis. U kan via mail het retourticket aanvragen. 

Terugbetaling van het product 
Indien u het bestelde product reeds betaald had, zal ErgoSpel u dit bedrag zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de terugzending of herroeping terugbetalen.


GARANTIE VOOR U, DE CONSUMENT
ErgoSpel is aangesloten bij de Unie Der Handelaars Ronse. Bij elke verkoop worden de regels op ‘koop op afstand’ zoals beschreven in de Belgische wetgeving gehanteerd.AANSPRAKELIJKHEID
De voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving van kracht. 

ErgoSpel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. ErgoSpel zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

ErgoSpel wijst erop dat niet ontvoogde minderjarigen niet bevoegd zijn om contracten af te sluiten. Derhalve moet er voor bestellingen die bedoeld zijn voor minderjarigen toestemming verleend worden door de ouders. In het geval dat er per ongeluk naamgegevens van een minderjarige worden verzameld, heeft het ouderlijk gezag de bevoegdheid zich te verzetten tegen het bewaren en/of doorgeven aan derden van die gegevens.


VERLIES/niet ontvangen VAN PAKKET

Heb je een pakket niet ontvangen, neem dan contact op met Ergospel. Je zal een schadeclaim document ontvangen om in te vullen en naar bpost door te sturen. Als dit door bpost ontvankelijk verklaard is, dan krijg je jouw aankoopbedrag teruggestort. 


Uitzondering: dit recht vervalt indien de ontvanger zélf het leveringsadres achteraf wijzigt naar 'afgeven bij de buren', 'bij een locatie, zoals de voordeur plaatsen' of indien de ontvanger kiest voor of wijzigt naar levering in een locker. Ergospel biedt standaard deze optie namelijk niet omdat de melding voor verlies veel hoger lijken te liggen bij levering in een locker, dan bij een thuisadres. 

GELDEND RECHT / WETGEVING
Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. ErgoSpel verbindt zich ertoe het geheel van de deontologische voorschriften te respecteren van het Belgische Direct Marketing Verbond (ABMD). In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Oudenaarde rechtsbevoegd.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt ErgoSpel zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.